Актуално

СъобщениеДата
Анализ на изследване на равнището на удовлетвореност на родителите от предлаганата в детска градина "Радост" образователна услуга 11.06.2018 г.
Обява за общо събрание на 19.04.2018 г. 17.04.2018 г.
Брошура Клуб на родителя 1 Брошура Клуб на родителя 2 12.04.2018 г.

Уважаеми родители,

Информираме Ви, че съгласно изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Севлиево на основание Решение № 983/28.07.2017г. на Административен съд - Габрово и Заповед № 9355/28.07.2017 г. на Директора на детската градина за актуализация на Правилника за дейността на ДГ, депозитните вносни отпадат. В тази връзка е необходимо тези от вас, които имат внесен депозит да предоставят депозитната си вноска и Банкова сметка на лицето, внесло депозита на ЗАС/ДОМАКИН с цел извършване на превод на паричните средства.

Молим Ви в срок до 15.09.2017 г., да ни представите необходимите документи с цел изплащане.

Директор:
Цанка Ненчева

01.09.2017 г.