Профил на купувача

ДокументДата
Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП 08.04.2019 г.
Информация за публикувана в Профила на купувача Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП 08.04.2019 г.
Техническа спецификация по Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП 08.04.2019 г.
Образци документи по Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП 08.04.2019 г.
Вътрешни правила за провеждане на процедури по възлагане на обществени поръчки в ДГ "Радост" - Севлиево 14.05.2018 г.
Удължаване на срока на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП 04.04.2018 г.
Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП 26.03.2018 г.
Информация за публикувана в профила на купувача Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП 26.03.2018 г.
Протокол - разглеждане, оценка и класиране на постъпилите предложения за изпълнение на обществена поръчка по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП - "Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска градина "Радост" гр. Севлиево по шест обособени позиции" 11.04.2017 г.
Обява за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП - "Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска градина "Радост" гр. Севлиево по шест обособени позиции" 28.03.2017 г.
Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП - "Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска градина "Радост" гр. Севлиево по шест обособени позиции" 28.03.2017 г.
Договор с приложения за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП - "Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска градина "Радост" гр. Севлиево по шест обособени позиции" 28.03.2017 г.
Документация за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП - "Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска градина "Радост" гр. Севлиево по шест обособени позиции" 28.03.2017 г.