Списък на членовете на общото събрание

Име и фамилияЗаемана длъжност
1. Цанка Петкова Ненчева Директор
2. Росина Георгиева Заместник-директор административно-стопанска дейност
3. Цветанка Богданова Счетоводител
4. Мадлена Гоцова Главен учител
5. Аничка Асенова Старши учител
6. Валентина Хараланова Старши учител
7. Ваня Пенева Старши учител
8. Виктория Христова Учител
9. Детелина Винева Старши учител
10. Ива Лалева Учител
11. Ивелина Тодорова Старши учител
12. Мариана Недева Главен учител
13. Миронка Христова Старши учител
14. Пенка Георгиева Старши учител
15. Саша Илиева Старши учител
16. Светлана Недялкова Старши учител
17. Светлана Христова Старши учител
18. Силвия Тодорова Учител
19. Соня Григорова Учител
20. Николина Ботева Учител по музика
21. Гинка Иванова Касиер-домакин
22. Камелия Петкова Пом.-възпитател
23. Кремена Костова Пом.-възпитател
24. Марияна Атанасова Пом.-възпитател
25. Мария Цонкова Готвач
26. Милена Михова Пом.-възпитател
27. Мустафа Салиев Огняр
28. Станка Стойкова Пом.-възпитател
29. Сюлбие Салиева Пом.-възпитател
30. Теменужка Печовска Помощник-готвач
31. Цветомира Цонкова Пом.-възпитател
32. Ценка Събчева Пом.-възпитател