Седмично разпределение
на педагогическите ситуации
по програмна система на ДГ "Радост"
за учебно време през учебната 2021/2022 год.
трета възрастова група - основна сграда

 ПОНЕДЕЛНИКВТОРНИКСРЯДАЧЕТВЪРТЪКПЕТЪК
сутрин

Околен свят

ИИ

Музика

БЕЛ

Конструиране и технологии

Математика

ФК

БЕЛ

Музика

Конструиране и технологии

ФК

следобед

ФК

ИИ

БЕЛ

Околен свят

Математика