Седмично разпределение
на педагогическите ситуации
по програмна система на ДГ "Радост"
за учебно време през учебната 2020/2021 год.
втора възрастова група - основна сграда

 ПОНЕДЕЛНИКВТОРНИКСРЯДАЧЕТВЪРТЪКПЕТЪК
сутрин

Околен свят

ИИ

Музика

БЕЛ

Математика

Музика

БЕЛ

ФК

Музика

Конструиране и технологии

следобед

ФК

ИИ

БЕЛ

Околен свят

ФК