Седмично разпределение
на педагогическите ситуации
по програмна система на ДГ "Радост"
за учебно време през учебната 2021/2022 год.
първа възрастова група - филиал

 ПОНЕДЕЛНИКВТОРНИКСРЯДАЧЕТВЪРТЪКПЕТЪК
сутрин

Околен свят

Музика

 

БЕЛ

 

ИИ

Музика

Математика

 

Конструиране и технологии

 

следобед

ФК

ФК

БЕЛ

ИИ

ФК