Образователна среда за отглеждане и възпитание на децата - ДГ "Радост" № 1