Механизъм за преход на детето от семейната среда към детската градина