Поименният състав на Обществения съвет към ДГ „Радост“, Севлиево, съгласно Заповед № 37/21.10.2019 г. на Директора на ДГ „Радост“, Севлиево

Основни членове – 5:

 • Нели Тончева Тотева – Председател, представител на родителите
 • Даниела Златева Йонкова - представител на Община Севлиево – ПРБ
 • Кремена Детелинова Цонева – представител на родителите
 • Цветина Иванова Маринова – представител на родителите
 • Ваня Ватева Николова – представител на родителите

Резервни членове по ред:

 • Моника Николаева Михайлова – представител на родителите
 • Корнелия Александрова Стойчева - представител на родителите
 • Иван Христов Минков - представител на родителите
 • Диляна Колева Венкова - представител на родителите
 • Виктор Митков Неделчев - представител на родителите
 • Милена Петкова Богданова - представител на родителите
 • Донка Панайотова Солучкова - представител на родителите
 • Емилия Димитрова Хаджийска - представител на родителите
 • Камелия Стоянова Станева - представител на родителите
 • Пламена Миткова Неделчева – представител на родителите
 • Цветелина Георгиева Николовска – представител на родителите

Административно и техническо подпомагане на обществения съвет:

 • Виолета Петрова Монева – завеждащ-административна служба в ДГ „Радост“