Списък на членовете на педагогическия съвет
за учебна 2023/2023 година

Име, презиме, фамилияДлъжност
Педагогически специалисти
1.Цанка Петкова НенчеваДиректор
2.Аничка Стойчева АсеноваСтарши учител
3.Валентина Николаева ХаралановаСтарши учител
4.Ваня Пенева ИвановаСтарши учител
5.Детелина Захариева ВиневаСтарши учител
6.Ивелина Висарионова ТодороваСтарши учител
7.Мадлена Данаилова ГоцоваСтарши учител
8.Миронка Никифорова ХристоваСтарши учител
9.Светлана Костадинова НедялковаСтарши учител
10.Светлана Христова ХристоваСтарши учител
11.Вероника Георгиева ДимитроваУчител, детска градина
12.Силвия Донкова КосеваУчител, детска градина
13.Ива Петрова ЛалеваСтарши учител
14.Ивелина Пламенова ПетковаУчител, детска градина
15.Татяна Генчева ПетроваУчител, детска градина
16.Силвия Генчева ТодороваГлавен учител
17.Соня Петрова ГригороваСтарши учител
18.Глория ИвановаУчител по музика в ДГ
19.Инна Петрова Мичеваучилищен психолог
Непедагогически специалисти
20.Виолета Петрова МоневаЗавеждащ административна служба
Медицински сестри
21.Лазарина Христова МиневаМедицинска сестра
22.Камелия Илиева ХристоваМедицинска сестра

Председател: Цанка Петкова Ненчева

Секретар: Ивелина Висарионова Тодорова