Списък на членовете на педагогическия съвет
за учебна 2019/2020 година

Име, презиме, фамилияДлъжност
Педагогически специалисти
1.Цанка Петкова НенчеваДиректор
2.Аничка Стойчева АсеноваСтарши учител
3.Валентина Николаева ХаралановаСтарши учител
4.Ваня Пенева ИвановаСтарши учител
5.Детелина Захариева ВиневаСтарши учител
6.Ивелина Висарионова ТодороваСтарши учител
7.Мадлена Данаилова ГоцоваСтарши учител
8.Мариана Нешкова НедеваСтарши учител
9.Миронка Никифорова ХристоваСтарши учител
10.Пенка Христова ГеоргиеваСтарши учител
11.Светлана Костадинова НедялковаСтарши учител
12.Светлана Христова ХристоваСтарши учител
13.Вероника Георгиева ДимитроваУчител, детска градина
14.Виктория Пламенова ХристоваУчител, детска градина
15.Ива Петрова ЛалеваУчител, детска градина
16.Силвия Генчева ТодороваУчител, детска градина
17.Соня Петрова ГригороваУчител, детска градина
18.Николина Велизарова БотеваУчител по музика в ДГ
Непедагогически специалисти
19.Росина Бориславова ГеоргиеваЗаместник-директор административно-стопанска дейност
Медицински сестри
20.Лазарина Христова МиневаМедицинска сестра
21.Камелия Илиева ХристоваМедицинска сестра

Председател: Цанка Петкова Ненчева

Секретар: Ивелина Висарионова Тодорова