Седмично разпределение
на педагогическите ситуации
по програмна система на ДГ "Радост"
за учебно време през учебната 2021/2022 год.
четвърта възрастова група - основна сграда

 ПОНЕДЕЛНИКВТОРНИКСРЯДАЧЕТВЪРТЪКПЕТЪК
сутрин

Околен свят

ИИ

Математика

БЕЛ

Музика

ФК

Математика

Околен свят

 

БЕЛ

ФК

Музика

Конструиране и технологии

Математика

следобед

БЕЛ

Конструиране и технологии

БЕЛ

ИИ

ФК