Седмично разпределение
на педагогическите ситуации
по програмна система на ДГ "Радост"
за учебно време през учебната 2021/2022 год.
трета възрастова група - филиал

 ПОНЕДЕЛНИКВТОРНИКСРЯДАЧЕТВЪРТЪКПЕТЪК
сутрин

Околен свят

Музика

БЕЛ

Конструиране и технологии

Околен свят

Математика

Музика

БЕЛ

ИИ

Математика

ФК

следобед

ФК

ИИ

БЕЛ

ФК

Констуиране и технологии