Седмично разпределение
на педагогическите ситуации
по програмна система на ДГ "Радост"
за учебно време през учебната 2022/2023 год.
четвърта възрастова група - основна сграда

 ПОНЕДЕЛНИКВТОРНИКСРЯДАЧЕТВЪРТЪКПЕТЪК
сутрин

Околен свят

Математика

ИИ

БЕЛ

Музика

Конструиране и технологии

Математика

ФК

БЕЛ

БЕЛ

Музика

Конструиране и технологии

Математика

следобед

ФК

ИИ

БЕЛ

Околен свят

ФК