Седмично разпределение
на педагогическите ситуации
по програмна система на ДГ "Радост"
за учебно време през учебната 2021/2022 год.
първа възрастова група - основна сграда

 ПОНЕДЕЛНИКВТОРНИКСРЯДАЧЕТВЪРТЪКПЕТЪК
сутрин

 

Околен свят

 

БЕЛ

Музика

 

ИИ

Математика

Музика

 

 

Конструиране и технологии

 

следобед

ФК

ФК

БЕЛ

ИИФК