Седмично разпределение
на педагогическите ситуации
по програмна система на ДГ "Радост"
за учебно време през учебната 2023/2024 год.
трета възрастова група - основна сграда

 ПОНЕДЕЛНИКВТОРНИКСРЯДАЧЕТВЪРТЪКПЕТЪК
сутрин

 

Околен свят

ИИ

 

Музика

БЕЛ

Конструиране и технологии

 

Математика

ФК

БЕЛ

Музика

 

 

Конструиране и технологии

ФК

 

следобед

ФК

ИИ

БЕЛ

ОСМатематика