Седмично разпределение
на педагогическите ситуации
по програмна система на ДГ "Радост"
за учебно време през учебната 2023/2024 год.
трета възрастова група - филиал

 ПОНЕДЕЛНИКВТОРНИКСРЯДАЧЕТВЪРТЪКПЕТЪК
сутрин

Околен свят

Музика

 

БЕЛ

КТ

 

ОС

Математика

Музика

 

БЕЛ

ИИ

 

Математика

ФК

 

следобед

ФК

ИИ

БЕЛ

ФК

КТ