Седмично разпределение
на педагогическите ситуации
по програмна система на ДГ "Радост"
за учебно време през учебната 2023/2024 год.
втора възрастова група - филиал

 ПОНЕДЕЛНИКВТОРНИКСРЯДАЧЕТВЪРТЪКПЕТЪК
сутрин

Музика

Околен свят

БЕЛ

ФК

 

Музика

Математика

ИИ

 

БЕЛ

Конструиране и технологии

 

следобед

ФК

ИИ

Околен свят

БЕЛ

ФК