Седмично разпределение
на педагогическите ситуации
по програмна система на ДГ "Радост"
за учебно време през учебната 2022/2023 год.
първа възрастова група - филиал

 ПОНЕДЕЛНИКВТОРНИКСРЯДАЧЕТВЪРТЪКПЕТЪК
сутрин

Околен свят

Музика

ИИ

 

БЕЛ

Музика

Математика

 

Конструиране и технологии

 

следобед

ФК

БЕЛ

ФК

ИИ

ФК