Седмично разпределение
на педагогическите ситуации
по програмна система на ДГ "Радост"
за учебно време през учебната 2021/2022 год.
четвърта възрастова група - филиал

 ПОНЕДЕЛНИКВТОРНИКСРЯДАЧЕТВЪРТЪКПЕТЪК
сутрин

Околен свят

Математика

Музика

БЕЛ

Конструиране и технологии

 

Околен свят

ИИ

Музика

БЕЛ

Математика

ФК

 

БЕЛ

ИИ

следобед

ФК

Математика

БЕЛ

Конструиране и технологии

ФК