Седмично разпределение
на педагогическите ситуации
по програмна система на ДГ "Радост"
за учебно време през учебната 2021/2022 год.
втора възрастова група - основна сграда

 ПОНЕДЕЛНИКВТОРНИКСРЯДАЧЕТВЪРТЪКПЕТЪК
сутрин

Околен свят

ИИ

 

БЕЛ

Музика

 

Математика

ФК

БЕЛ

Музика

 

Конструиране и технологии

 

 

следобед

ФК

ИИ

БЕЛ

ОС

ФК