Седмично разпределение
на педагогическите ситуации
по програмна система на ДГ "Радост"
за учебно време през учебната 2023/2024 год.
четвърта възрастова група - основна сграда

 ПОНЕДЕЛНИКВТОРНИКСРЯДАЧЕТВЪРТЪКПЕТЪК
сутрин

Околен свят

Математика

ИИ

 

БЕЛ

Музика

Конструиране и технологии

 

Математика

ФК

БЕЛ

БЕЛ

Музика

 

Конструиране и технологии

Математика

 

 

следобед

ФК

ИИ

БЕЛ

Околен свят

ФК