Модел за работа със семействата и децата в периода на адаптация от семейната среда към детската градина по НП "Успяваме заедно", модул 1 "Хубаво е в детската градина"

Документ
Модел за работа със семействата и децата в периода на адаптация от семейната среда към детската градина по НП "Успяваме заедно", модул 1 "Хубаво е в детската градина"
Брошура с насоки за родителя преди прием на детето в детската градина