ИНФОРМАЦИЯ ЗА РОДИТЕЛИ

Информация за родители

 

Как  да помогнем на децата да бъдат внимателни на улицата?

  • Децата винаги се стремят да удовлетворят своите желания, колкото се може по-скоро. Те могат да поискат да поиграят, да пребягат на другата страна на улицата или пътя. В подобни случаи те могат да не обърнат никакво внимание на моторните превозни средства.

  • Приблизително до 7-годишна възраст, понятието "опасност" носи много абстрактен характер. Децата не разбират, че техния живот може да бъде подложен на опасност. Когато играят, те падат и се преструват на мъртви, след това стават и оживяват. Примерно до 11 години, много ученици не са способни да анализират действия на основата на абстрактни хипотези. Цялото им внимание е насочено към това, което се случва в  момента, а не върху това което може да се случи.

  • Фактът, че в тази възраст у децата не е формирано разпределено внимание, ги прави особено уязвими.

  • В определени ситуации дете, което не е научено да контролира своите реакции, може да се окаже в опасност. Когато то се приближава към дома си, неговото внимание отслабва. Това е така дори, когато бърза за училище.

  • За детето, улицата изглежда като площадка за игра. Наоколо има много предмети, върху които иска да се качи, от които може да скочи: ниски стени, парапети, улични стълбове и т.н.

  • Ако топката, с която играе се търкулне на пътя, първата реакция на детето е да я догони. Ако изведнъж някой извика детето от другата страна на улицата, то най-вероятно ще реши да пресече улицата. Ако то е погълнато от играта или си е поставило някаква цел, едвали нещо може да го спре.

  • Дете, което ходи само по един и същ маршрут, става по-малко внимателно. Отначало то е готово да преувеличи опасността, а след известно време започва да не я дооценява.

  • Ако детето се изплаши на улицата, то най-често постъпва неадекватно и импулсивно – ще се опита да избяга, или ще остане.