Рубрика по БДП

Материали
Заповед утвърждаване План за действие за БДП на ДГ "Радост"
План за действие за 2021 г. за безопсност на движението по пътищата на ДГ "Радост"
Материали по БДП от МОН
Информация за родители
Кътове в ДГ Радост по БДП
Презентации
Учебни помагала и демонстративни табла по БДП