Документи

Протокол № РД-07-04/08.05.2024 г. за проведено заседание на Обществения съвет към ДГ "Радост"08.05.2024 г.
Протокол № РД-07-03/25.04.2024 г. за проведено заседание на Обществения съвет към ДГ "Радост"26.04.2024 г .
Протокол № РД-07-02/22.02.2024 г. за проведено заседание на Обществения съвет към ДГ "Радост"22.02.2024 г.
Протокол № РД-07-01/09.11.2023 г. за проведено заседание на Обществения съвет към ДГ "Радост"09.11.2023 г.
План-покана към родителите и обществеността на обществения съвет за учебната 2023 - 2024 г.15.09.2023 г.
Протокол № РД-07-05/14.09.2023 г. за проведено заседание на Обществения съвет към ДГ "Радост"14.09.2023 г.
Отчет за дейността на Обществения съвет към ДГ "Радост" за учебната 2022/2023 г.14.09.2023 г.
Протокол № РД-07-04/09.05.2023 г. за проведено заседание на Обществения съвет към ДГ "Радост"09.05.2023 г.
Протокол № РД-07-03/20.04.2023 г. за проведено заседание на Обществения съвет към ДГ "Радост" 20.04.2023 г.
Протокол № РД-07-02/13.03.2023 г.  за проведено заседание на Обществения съвет към ДГ "Радост"13.03.2023 г.
Протокол № РД-07-01/04.11.2022 г.  за проведено заседание на Обществения съвет към ДГ "Радост"06.12.2022 г.
Протокол № РД-07-04/14.09.2022 г. за проведено заседание на Обществения съвет към ДГ "Радост" 15.09.2022 г.
Отчет за дейността на Обществения съвет към ДГ "Радост" за учебната 2021/2022 г.15.09.2022 г.
Протокол № РД-07-03/04.05.2022 г. за проведено заседание на Обществения съвет към ДГ "Радост"05.05.2022 г.
Протокол № РД-07-03/17.02.2022 г. за проведено заседание на Обществения съвет към ДГ "Радост"18.02.2022 г.
Протокол № РД-07-01/14.10.2021 г. за проведено заседание на Обществения съвет към ДГ "Радост"16.11.2021 г.
Отчет за дейността на Обществения съвет към ДГ "Радост" за учебна 2020/2021 г.09.09.2021 г.
Протокол № РД-07-06/09.09.2021 г. за проведено заседание на Обществения съвет към ДГ "Радост"09.09.2021 г.
Протокол № РД-07-05/12.07.2021 г. за проведено заседание на Обществения съвет към ДГ "Радост"12.07.2021 г.
Протокол № РД-07-04/29.04.2021 г. за проведено заседание на Обществения съвет към ДГ "Радост"29.04.2021 г.
Протокол № РД-07-03/01.03.2021 г. за проведено заседание на Обществения съвет към ДГ "Радост"01.03.2021 г.
Протокол № РД-07-01/26.10.2020 г. за проведено заседание на Обществения съвет към ДГ "Радост"26.10.2020 г.
Отчет за дейността на Обществения съвет към ДГ "Радост" за учебната 2019-202001.09.2020 г.
Протокол 4 / 01.09.2020 г. за проведено заседание на обществения съвет към ДГ "Радост"01.09.2020 г.
Протокол 3 / 15.05.2020 г. за проведено заседание на обществения съвет към ДГ "Радост"15.05.2020 г.
Протокол 2 / 19.02.2020 г. за проведено заседание на обществения съвет към ДГ "Радост"19.02.2020 г.
Протокол 1 / 17.10.2019 г. за проведено заседание на обществения съвет към ДГ "Радост"17.10.2019 г.
Протокол 6 / 11.09.2019 г. за проведено заседание на обществения съвет към ДГ "Радост"12.09.2019 г.
План-покана към родителите и обществеността на Обществения съвет за учебната 2019-2020 г.11.09.2019 г.
Отчет за дейността на Обществения съвет при ДГ "Радост" за учебната 2018/2019 г.25.06.2019 г.
Протокол 5 за проведено заседание на Обществения съвет към ДГ "Радост"25.06.2019 г.
Протокол от проведено заседание на Обществен съвет на 03.05.3019 г.03.05.2019 г.
Покана за отчетен годишен педагогически съвет на 18.06.2019 г. 18.06.2019 г.
Протокол 3 за проведено заседание на Обществения съвет към ДГ "Радост"21.02.2019 г.
Протокол 2 за проведено заседание на Обществения съвет към ДГ "Радост"09.01.2019 г.
Протокол 1 за проведено заседание на Обществения съвет към ДГ "Радост"06.11.2018 г.
Протокол 6 за проведено заседание на Обществения съвет към ДГ "Радост"04.09.2018 г.
Отчет за дейността на Обществения съвет към ДГ "Радост"30.07.2018 г.
Протокол за проведено заседание на обществения съвет към ДГ "Радост"26.03.2018 г.
Протокол за проведено заседание на обществения съвет към ДГ "Радост"23.11.2017 г.
Протокол за проведено заседание на обществения съвет към ДГ "Радост"16.11.2017 г.
Протокол за проведено заседание на обществения съвет към ДГ "Радост"14.09.2017 г.
Протокол за проведено заседание на обществения съвет към ДГ "Радост"12.09.2017 г.
Отчет за дейността на Обществения съвет при ДГ "Радост" - 2017 г.28.07.2017 г.
Отчет за изпълнение на план за действие и финансиране по изпълнение на стратегията за развитие на ЦДГ "Радост" - за периода 2016 - 2017 г.28.07.2017 г.
Отчет за изпълнение на дейностите от плана за действие към стратегията за развитие на ЦДГ "Радост" за периода от 01.09.2016 г. до 19.06.2017 г.28.07.2017 г.
Заседание ПС и ОС - приемане на изпълнението на стратегията и плана за действие.19.06.2017 г.
Покана за заседание на ОС за отчет за дейността на ОС и въвеждане на униформи за децата.22.05.2017 г.
Протокол на заседание на ОС11.05.2017 г.
Становище на ОС по чл. 13, ал. 13 от Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Севлиево.02.05.2017 г.
Протокол от заседание на ОС24.04.2017 г.
Протокол от заседание на ОС24.02.2017 г.
Покана за заседание на ОС23.01.2017 г.