Поименният състав на Обществения съвет към ДГ „Радост“, Севлиево, съгласно Заповед № РД-09-394/20.04.2023 г. на Директора на ДГ „Радост“, Севлиево

Основни членове – 5:

 • Емилия Димитрова Хаджийска – Председател, представител на родителите
 • Даниела Златева Йонкова - представител на Община Севлиево – ПРБ
 • Надежда Спасова Цочева – представител на родителите
 • Ралица Стоянова Радева-Боева – представител на родителите
 • Снежина Евгениева Дянкова – представител на родителите

Резервни членове по ред:

 • Ирена Деянова Петрова - представител на родителите
 • Деница Красимирова Николова - представител на родителите
 • Калина Христофорова Щерн - представител на родителите
 • Пламен Любомиров Лазаров - представител на родителите
 • Радостина Станчева Христова - представител на родителите
 • Искра Мариянова Трифонова - представител на родителите
 • Нели Тончева Тотева - представител на родителите
 • Вероника Димитрова Христова - представител на родителите

Административно и техническо подпомагане на обществения съвет:

 • Виолета Петрова Монева – завеждащ-административна служба в ДГ „Радост“