Списък на членовете на педагогическия съвет
за учебна 2021/2022 година

Име, презиме, фамилияДлъжност
Педагогически специалисти
1.Цанка Петкова НенчеваДиректор
2.Аничка Стойчева АсеноваСтарши учител
3.Валентина Николаева ХаралановаСтарши учител
4.Ваня Пенева ИвановаСтарши учител
5.Детелина Захариева ВиневаСтарши учител
6.Ивелина Висарионова ТодороваСтарши учител
7.Мадлена Данаилова ГоцоваСтарши учител
8.Миронка Никифорова ХристоваСтарши учител
9.Светлана Костадинова НедялковаСтарши учител
10.Светлана Христова ХристоваСтарши учител
11.Ралица Стойкова ЧакъроваУчител, детска градина
12.Силвия Донкова КосеваУчител, детска градина
13.Ива Петрова ЛалеваУчител, детска градина
14.Ивелина Пламенова ПетковаУчител, детска градина
15.Татяна Генчева ПетроваУчител, детска градина
16.Силвия Генчева ТодороваУчител, детска градина
17.Соня Петрова ГригороваУчител, детска градина
18.Глория ИвановаУчител по музика в ДГ
Непедагогически специалисти
19.Виолета Петрова МоневаЗавеждащ административна служба
Медицински сестри
20.Лазарина Христова МиневаМедицинска сестра
21.Камелия Илиева ХристоваМедицинска сестра

Председател: Цанка Петкова Ненчева

Секретар: Ивелина Висарионова Тодорова