Правилници

ДокументДата
Правилник за дейността на детска градина "Радост" - гр.Севлиево за учебна 2022/2023 г.15.09.2022 г.
Правилник за вътрешния трудов ред15.09.2022 г.
Правилник за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд в детската градина15.09.2022 г.
Правилник за вътрешен трудов ред17.02.2022 г.
Правилник за дейността на ДГ "Радост" - гр. Севлиево за учебна 2021/2022 г.26.10.2021 г.
Правилник за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд в детската градина за учебна 2021/2022 г.15.09.2021 г.
Правилник за дейността на ДГ "Радост" за учебна 2021/2022 г.15.09.2021 г.
Правилник за вътрешен трудов ред за учебна 2021/2022 г.15.09.2021 г.
Правилник за вътрешен трудов ред за учебна 2020/2021 г.01.09.2020 г.
Правилник за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд в детската градина за учебна 2020/2021 г.01.09.2020 г.
Правилник за дейността на ДГ "Радост" за учебната 2020/2021 г.01.09.2020 г.
Правилник за дейността на ДГ "Радост" за учебната 2019/2020 г.13.09.2019 г.
Правилник за вътрешен трудов ред за учебната 2019/2020 г.13.09.2019 г.
Правилник за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд в детската градина за учебната 2019/2020 г.13.09.2019 г.
Правилник за пропускателния режим в ДГ "Радост" - Севлиево22.04.2019 г.
Правилник за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд в детската градина за учебната 2018-2019 г.14.09.2018 г.
Правилник за дейността на детската градина за учебната 2018-2019 г.14.09.2018 г.
Правилник за вътрешен трудов ред за учебната 2018-2019 г.14.09.2018 г.
Правилник за вътрешен трудов ред за учебната 2017-2018 г.05.09.2017 г.
Правилник за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд в детската градина за учебната 2017-2018 г.05.09.2017 г.
Правилник за дейността на ДГ "Радост" - гр. Севлиево за учебната 2017-2018 г.05.09.2017 г.
Актуализиран Правилник за дейността на ДГ "Радост" - гр. Севлиево за учебната 2016-2017 г.28.07.2017 г.
Правилник за вътрешен трудов ред в ДГ "Радост" - гр. Севлиево12.09.2016 г.
Правилник за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд в ДГ "Радост" - гр. Севлиево12.09.2016 г.
Правилник за дейността на ДГ "Радост" - гр. Севлиево за учебната 2016-2017 г.12.09.2016 г.
Вътрешни правила за ежедневен контрол на здравословното състояние на децата в ДГ "Радост" - гр. Севлиево29.08.2016 г.