Стратегия

ДокументДата
Отчет за изпълнението на стратегията за развитие на Детска градина "Радост" и плана за действие към нея за периода от 15.09.2020 г. до 14.09.2021 г.15.09.2021 г.
Отчет на изпълнението на дейностите от плана за действие към стратегията за развитие на Детска градина "Радост" за периода 15.09.2020 г. - 21.06.2021 г.22.06.2021 г.
Стратегия за развитие на ДГ "Радост" - гр. Севлиево за периода 2020-2024 г.18.09.2020 г.
Отчет на изпълнението на дейностите от плана за действие към стратегията за развитие на Детска градина „Радост“ за периода от 15.09.2019 г. до 31.08.2020 г.01.09.2020 г.
Актуализация на Стратегия за развитие на ДГ "Радост" - гр. Севлиево за периода 2016-2020 г.13.09.2019 г.
Отчет на изпълнението на дейностите от плана за действие към стратегията за развитие на ДГ "Радост" - гр. Севлиево за периода от 15.09.2018 г. до 13.09.2019 г.13.09.2019 г.
Актуализация на Стратегия за развитие на ДГ "Радост" - гр. Севлиево за периода 2016-2020 г.14.09.2018 г.
Отчет на изпълнението на дейностите от плана за действие към стратегията за развитие на ДГ "Радост" - гр. Севлиево за периода от 15.09.2017 г. до 14.09.2018 г.14.09.2018 г.
Актуализация на Стратегия за развитие на ДГ "Радост" - гр. Севлиево за периода 2016-2020 г.05.09.2017 г.
Отчет на изпълнението на дейностите от плана за действие към стратегията за развитие на ДГ "Радост" - гр. Севлиево за периода от 01.09.2016 г. до 19.06.2017 г.28.07.2017 г.
Стратегия за развитие на ДГ "Радост" - гр. Севлиево за периода 2016-2020 г.12.09.2016 г.