Стратегия

ДокументДата
Стратегия за развитие на ДГ "Радост" гр.Севлиево за периода 2023 г. - 2028 г.15.09.2023 г.
Отчет за изпълнението на дейностите от плана за действие към стратегията за развитие на ДГ "Радост" за периода от 15.09.2022 г. до 14.09.2023 г.15.09.2023 г.
Отчет за изпълнението на стратегията за развитие на ДГ"Радост", Севлиево и плана за действие към нея за периода 15.09.2021 г. до 14.09.2022 г.15.09.2022 г.
Приложение №1 към отчет на стратегия за учебна 2021 - 2022 г.15.09.2022 г.
Приложение №2  към отчет на стратегия уч. 2021-2022 г.15.09.2022 г.
Приложение №3 към отчет на стратегия за учебната 2021-2022 г.15.09.2022 г.
Отчет за изпълнението на стратегията за развитие на Детска градина "Радост" и плана за действие към нея за периода от 15.09.2020 г. до 14.09.2021 г.15.09.2021 г.
Отчет на изпълнението на дейностите от плана за действие към стратегията за развитие на Детска градина "Радост" за периода 15.09.2020 г. - 21.06.2021 г.22.06.2021 г.
Стратегия за развитие на ДГ "Радост" - гр. Севлиево за периода 2020-2024 г.18.09.2020 г.
Отчет на изпълнението на дейностите от плана за действие към стратегията за развитие на Детска градина „Радост“ за периода от 15.09.2019 г. до 31.08.2020 г.01.09.2020 г.
Актуализация на Стратегия за развитие на ДГ "Радост" - гр. Севлиево за периода 2016-2020 г.13.09.2019 г.
Отчет на изпълнението на дейностите от плана за действие към стратегията за развитие на ДГ "Радост" - гр. Севлиево за периода от 15.09.2018 г. до 13.09.2019 г.13.09.2019 г.
Актуализация на Стратегия за развитие на ДГ "Радост" - гр. Севлиево за периода 2016-2020 г.14.09.2018 г.
Отчет на изпълнението на дейностите от плана за действие към стратегията за развитие на ДГ "Радост" - гр. Севлиево за периода от 15.09.2017 г. до 14.09.2018 г.14.09.2018 г.
Актуализация на Стратегия за развитие на ДГ "Радост" - гр. Севлиево за периода 2016-2020 г.05.09.2017 г.
Отчет на изпълнението на дейностите от плана за действие към стратегията за развитие на ДГ "Радост" - гр. Севлиево за периода от 01.09.2016 г. до 19.06.2017 г.28.07.2017 г.
Стратегия за развитие на ДГ "Радост" - гр. Севлиево за периода 2016-2020 г.12.09.2016 г.