История

ЦДГ "Радост"

Детска градина "Радост" е наследник на ЦДГ "Митко Палаузов" / ЦДГ "Снежанка" и на ЦДГ "Първи юни".

ЦДГ „Митко Палаузов“ е открита в приспособена за целта сграда през ноември 1949 г. Тя би могло да се смята, че е приемник на първата детска градина в община Севлиево, защото в двор й се е намирала къщата на Гочо Драгошинов в която се е провеждала първата забавачка преди 1949 г.

Първата директорка е била Милка Убчева, а първите учителки: Кича Варчева, Костадинка Драгоева, Цветанка Нанева, Параскева Бояджиева, Кича Баралиева, Регина Василева. Тези жени поставят трудното начало на педучилищното възпитание в Севлиево.

Условията за работа през първите години са много трудни. Материалната база е бедна. Децата спят на походни легла, подовете са покрити с войнишки одеала. Родителите помагат при набавянето на дърва за отопление и с трудови дни за оформяне на детските площадки.

Директори на детска градина ”Митко Палаузов”, която по-късно е преименувана на детска градина „Снежанка“ от 1949 г. до 2002 г. са били: Милка Убчева, Иванка Памукчиева, Ганка Василева, Пенка Желева, Дафинка Симеонова и Ценка Томева.

В детската градина през 53-годишната й история са се провели множество празници, юбилеи, открити моменти и развлечения пред родителите и обществеността.

ЦДГ „Първи юни”

ДГ „Първи юни” е открита през месец септември 1970 г. за четири целодневни групи с капацитет - 100 деца.

За директор на градината е назначена Кина Събева.

Първите учители, поели старта са: Иванка Памукчиева, Донка Георгиева, Кина Генова, Детелина Георгиева, Милка Димова, Виолета Симеонова, Милка Колева и Теодора Ангелова.

През октомври 1975 г. Окръжен народен съвет - Габрово, възлага на колектива на ДГ ”Първи юни” задачата да експериментира „новопланиране” под ръководството на МНП. Същата година градината е определена за школа по развитие на фонематичен слух.

Цели тринадесет години „Първи юни” е базова детска градина. През този период са изнесени близо 200 открити урока пред родители, учители, гости от окръга и министерството. В тази детска градина се експериментират и внедряват всички нови програми. Извежда се челен педагогически опит с цел внедряване в практиката.

Трудът на учителите е високо оценен на окръжно и национално ниво. Те получават множество колективни и индивидуални награди всяка година.

Директорки на детска градина „Първи юни“ до обединението са Кина Събева, Иванка Памукчиева, Милка Райкова, Стойка Пътева и Цанка Ненчева(настоящ директор на ДГ“Радост“).

През лятото на 1995 г. се извършва основен ремонт на детската градина чрез дарители и доброволен труд от колектива.

От 1995 г. до 2002 г. ежегодно се провеждат с децата празници пред родителите и обществеността.

Животът в детската градина се ритуализира.

Всяка година се подобряват условията за отглеждане и възпитание на децата.

От 2000 до 2002 г. се извършват преговори с Японската агенция за международно сътрудничество с цел започване на съвместна работата в областта на предучилищното образование с японски доброволци в България.

От 2002 година до 2008 година в ЦДГ „Радост“ работят три японски доброволки.

 

Норико Чиба

Норико Чиба

 

Юко Татеяма

Юко Татеяма

 

Тани Еми

Тани Еми

Съвместно с Джайка и японските доброволци са издадени две книги с оригами. Сътрудничеството е изключително ползутворно, децата и педагозите имат уникалната възможност да се запознаят с една различна култура и да почерпят ценен опит.Децата изучават различни японски изкуства: оригами, шодо(японска калиграфия), икебана, японски детски игри и танци. Поради големия интерес пред родителите са представени японски вечери с чайна церемония. Кулминацията е концерртът в ДК „Мара Белчева“ под надслов „Светът е един“, в който се включват доброволци на Джайка от цялата страна. Специален гост е и Негово превъзходителство японският посланик

 

 

ЦДГ "Радост"

На 09.09.2002 г. ЦДГ "Първи юни" и ЦДГ "Снежанка" се обединяват в ОДЗ "Радост".

От 2002 до 2004 г. се утвърждават символи и ритуали които отличават детското заведение, а те са: лого, емблема, знаме, химн, интериор на тема: ДГ "Радост" – дом на радостта и щастието”. В институцията се утвърждават ритуали и традиции, които се провеждат ежегодно: откриване на учебната година с Водосвет и знамена група; посрещане на новите първи групи; Дни на детското самоуправление; Коледна седмица; поднасяне на гражданите на община Севлиево на най-дългата мартеница на 01 март; отбелязване на деня на детската градина чрез спортни и културни празници; тържествено изпращане на децата в първи клас и предаване на знамето на ДГ и др.

През 2002 г. ДГ "Радост" започва съвместно сътрудничество с японската агенция за работа с доброволци. То продължава до 2008 г. чрез доброволките: Норико Чиба, Татеяма Юко и Тани Еми. Децата се обучават допълнително на: калиграфия, шодо, оригами, японско музикално изкуство и др. Изнасят се множество концерти. Издават се три книги за оригами.

През 2008 г. се извършва основен ремонт на сградата на ЦДГ "Радост" №1 по проект към Японското посолство.