Профил на купувача

Уведомяваме Ви, че на основание чл.36 а и чл.39 а от Закона за обществените поръчки, документите по обществените поръчки с възложител - директорът на ДГ "Радост", гр. Севлиево, може да намерите на централизираната електронна платформа (ЦАИС ЕОП) на сайта на АОП, партида на възложителя 4748.

 

Доставка на "Разни хранителни продукти" за нуждите на Детска градина “Радост”, гр. Севлиево

ДокументДата
Договор15.06.2020 г.
Протокол28.05.2020 г.
Информация за публикувана в профил на купувача обява за обществена поръчка14.05.2020 г.
Обява14.05.2020 г.
Техническа спецификация14.05.2020 г.
Образци14.05.2020 г.

 

Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска градина “Радост”, гр. Севлиево, по шест обособени позиции

ДокументДата
Договор15.06.2020 г.
Договор15.06.2020 г.
Съобщение по чл.193 от ЗОП14.05.2020 г.
Протокол № 214.05.2020 г.
Протокол № 121.04.2020 г.
Информация за дължен срок07.04.2020 г.
Информация за публикувана обява в профил на купувача по ОП на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП25.03.2020 г.
Обява25.03.2020 г.
Техническа спецификация25.03.2020 г.
Образци25.03.2020 г.

ДокументДата
Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП08.04.2019 г.
Информация за публикувана в Профила на купувача Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП08.04.2019 г.
Техническа спецификация по Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП08.04.2019 г.
Образци документи по Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП08.04.2019 г.
Вътрешни правила за провеждане на процедури по възлагане на обществени поръчки в ДГ "Радост" - Севлиево14.05.2018 г.
Удължаване на срока на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП04.04.2018 г.
Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП26.03.2018 г.
Информация за публикувана в профила на купувача Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП26.03.2018 г.
Протокол - разглеждане, оценка и класиране на постъпилите предложения за изпълнение на обществена поръчка по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП - "Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска градина "Радост" гр. Севлиево по шест обособени позиции"11.04.2017 г.
Обява за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП - "Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска градина "Радост" гр. Севлиево по шест обособени позиции"28.03.2017 г.
Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП - "Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска градина "Радост" гр. Севлиево по шест обособени позиции"28.03.2017 г.
Договор с приложения за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП - "Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска градина "Радост" гр. Севлиево по шест обособени позиции"28.03.2017 г.
Документация за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП - "Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска градина "Радост" гр. Севлиево по шест обособени позиции"28.03.2017 г.