Образователна среда за отглеждане и възпитание на децата