Работа с деца при COVID-19

ДокументДата
План и правила за обучения и действие на Детска градина "Радост" в условията на COVID-19 през учебната 2021-2022 година15.09.2021 г.
Заповед на Кмета на Община Севлиево и мерки за дейността27.05.2020 г.
Вътрешни правила за работа в условията на извънредна епидемиологична ситуация в страната27.05.2020 г.
Документи и информация за родителите27.05.2020 г.
Протокол/правила за сутрешен филтър при противоепидемични мерки27.05.2020 г.
График за приемане и вземане на децата до отмяна на извънредното епидемиологично положение27.05.2020 г.
План за движението в сградите и откритите дворни пространства27.05.2020 г.
План за реорганизация на средата при въведени противоепидемични мерки27.05.2020 г.
Протокол/правила за почистване, дезинфекция, проветряване на помещенията и дезинфекция на дворни пространства в епидемична обстановка27.05.2020 г.
График за пристигане и преобличане на персонала27.05.2020 г.
График за работа на учителите27.05.2020 г.
Списък с необходимите материали за спазване на здравните изисквания27.05.2020 г.