Актуално

СъобщениеДата
16.06.2021 г.
10.05.2021 г.
10.05.2021 г.
10.05.2021 г.
01.03.2021 г.
17.12.2020 г.
Проекти за учебна 2020/2021 г.01.10.2020 г.
01.10.2020 г.
01.10.2020 г.
Събиране на средства от родителите на децата и учениците в държавните и общинските детски градини и училища21.09.2020 
Информация за финансова подкрепа на родители в условията на извънредно положение или извънредна епидемиологична обстановка18.09.2020
11.09.2020 г.

Насоки за работа на детските градини през учебната 2020-2021 г. в условията на COVID-19

08.09.2020 г.

Правила за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа

Kратък наръчник за родители

01.09.2020 г.

Уважаеми родители,

В изпълнение на Заповед № РД-01-270/19.05.2020 г. на министъра на здравеопазването, Заповед № 0370/20.05.2020 г. на Кмета на Община Севлиево и във връзка с писмо № 9105-173/20.05.2020 г. на МОН  с мерките за организиране дейността на детските градини след възстановяване приема на децата в ДГ „Радост‘‘, Севлиево и с цел предотвратяване на разпространение на COVID – 19, Ви уведомяваме за следното:

 1. 1. На сайта на детската градина http://www.dg-radost.org/ в секция: "Работа с деца при COVID-19" се намират всички вътрешни правила и планове за работа с деца в условията на извънредна епидемиологична ситуация в страната. Бъдете спокойни, че всички изисквания в детската градина се спазват стриктно и е набавено всичко необходимо за работа в тези условия.  За Вашето дете ще е направено всичко по нашите сили, за да е то в безопасна и сигурна среда, да му е дарена адекватна грижа и любов. Моля запознайте се с всички мерки и графици, защото преди първи прием на детето е необходимо да попълните информирано съгласие и инструктаж за родителя.
За вас родители

Изтегли тук документите

 

 1. 2. Ограничава се достъпът на външни лица в детската градина, включително и за родители.
 2. 3. Създадена е организация за прием на децата на централния вход на детското заведение от медицинско лице и помощник -  възпитател. Ще бъде отворен само централният вход от 7.00 до 8.00 часа. Задължително е спазването на този часови диапазон и графика за прием и вземане на децата в/от групите. Моля говорете с детето предварително, че ще се разделите още на входа, че няма от какво да се притеснява детето. На входа ще има помощник-възпитател, който да помогне на детето да се справи с преобуване/преобличане. Децата трябва да са информирани, че персоналът ще носи маска или шлем. Моля носете найлонов плик, в който да се поставят външните обувки на детето след преминаване през ваната за дезинфекция на обувките, за да се обуе преобуе с вътрешните си обувки.

 

Час

Група

07.00-07.15

Сборни групи, в случай, че се наложи отваряне на група

07.15-07.30

Деца от групи „Слънце“ и „Смехурани“

07.30-07.45

Деца от групи „Барбарони“ и „Усмивка“

07.45-08.00

Деца от групи „Мечо Пух“ и „Бон-Бон“

 1. 4. На входа ще се провежда сутрешен филтър на деца и персонал от медицинската сестра, който включва: измерване на температура – задължително първия ден, следващите при необходимост; преглед за наличие на грипоподобни симптоми - зачервено гърло, кашлица, хрема.
 2. 5. При установяване на деца и персонал с висока температура и грипоподобни симптоми, същите ще се отстраняват. Моля, бъдете отговорни и при наличие на симптоми, както и остатъчна кашлица и хрема след боледуване, не водете детето на детска градина!
 3. 6. Забранено е носенето на лични играчки.
 4. 7. При вземане на децата от детска градина ще има дежурен помощник-възпитател на входа, който ще Ви предава децата.  Моля спазвайте графика за вземане на детето с цел дистанция и ограничен достъп.

 

Час

Група

17.00-17.15

Сборни групи, в случай, че се наложи

17.15-17.30

Деца от групи „Мечо Пух“ и „Бон-Бон“

17.30-17.45

Деца от групи „Барбарони“ и „Усмивка“

17.45-18.00

Деца от групи „Слънце“  и „Смехурани“

 1. 8. Най-късно два работни дни преди планираното посещение родителят трябва да уведоми учителката на групата кога детето ще бъде на детска градина и за какъв период /седмица, месец/. За тази цел, всеки четвъртък ще има списък на входа, в който да се записвате за посещение за следващата седмица. Родителите на записаните деца за деня в случай, че не са уведомили своевременно учителя заплащат таксата, тъй като за тези деца ще бъде приготвена вече храна.
 2. 9. Родители, които не са платили таксите, да ползват телефон за връзка с домакин 0877475221 за уточняване на сумата и/или начина на плащане.
  Таксите е препоръчително да се заплащат по банков път, а в краен случай  се заплащат от 10- то до 15-то число на месеца при домакина, през служебен вход от 15.30 до 18.30 ч. .

 

Скъпи родители, всички ние сме в нетипична ситуация.
В тази връзка Ви молим да проявите разбиране и спокойствие, дисциплинираност и отговорност при спазване на новите правила.

Няма нужда от паника и страх, защото ще се справи заедно!

Ние вярваме в Вас и благодарим предварително, че и вие вярвате в нас!

 

Цанка Ненчева
Директор ДГ „Радост“, Севлиево

Да се завърнем в детската градина
Да се завърнем в детската градина - 2
Да се завърнем в детската градина - 3
Да се завърнем в детската градина - 4
Да се завърнем в детската градина - 5
Да се завърнем в детската градина - 6
27.05.2020 г.

Подкрепа за децата от учителите на ДГ „Радост“, Севлиево по време на извънредно положение

Подкрепа за децата от учителите на ДГ „Радост“, Севлиево по време на извънредно положение - 1

Детска градина „Радост“, Севлиево още от началото на извънредното положение, подкрепя родителите на децата он-лайн чрез затворените групи във Фейсбук. Учителите на групите споделиха за родителите електронния вариант на учебните помагала по които работят те с децата.

Подкрепа за децата от учителите на ДГ „Радост“, Севлиево по време на извънредно положение - 2

Ежедневно, учителите на групите, споделят статии за подкрепа на родителите и различни дидактични материали с игров характер за работа с децата вкъщи. Дидактичните електронни материали са по всички образователни направления, включително и по безопасност на движението – презентации, игри, оцветявки, пъзели, логически задачи и др.

Децата от детската градина, заедно със своите родители отбелязаха различни празници: Лазаровден, Цветница, Великден, Първа пролет, Деня на земята, Деня на детската книга и други. Във всички фейсбук групи учителите отправят предизвикателства към децата и родителите: "Какво приготвих за храна", "Боядисване на великденски яйца" , "Аз танцувам", „Йога вкъщи“, „Как да посадим цвете“, „Забавни сандвичи“, „Магическа градинка“ и много други. В предизвикателствата се включват около 65% от родителите на детската градина като качват снимки, видеозаписи и коментари.

Подкрепа за децата от учителите на ДГ „Радост“, Севлиево по време на извънредно положение - 3 Подкрепа за децата от учителите на ДГ „Радост“, Севлиево по време на извънредно положение - 4

Учителите често се свързват със своите деца чрез видеовръзка, за да ги успокоят и окуражат, че скоро всичко ще свърши и ще бъдат отново заедно в детската градина. Те редовно предоставят информация за родителите, свързана с организацията на работата, конкурси и обяви за прием на учениците в първи клас от училищата в града. Предоставени са продуктите на децата по схемите „Училищен плод и „Училищно мляко“, които им се полагат до 13 май. Учителите поддържат връзка по телефона с родителите с цел даване на консултации и насоки.

По време на изолацията детето - Рая Димитрова от ПГ- 6 г. завоюва 3-то място в конкурса на Русофили за детска рисунка, а  Едуарда Мичева от същата група получи своята награда от Ксанти Гърция.

Подкрепа за децата от учителите на ДГ „Радост“, Севлиево по време на извънредно положение - 5 Подкрепа за децата от учителите на ДГ „Радост“, Севлиево по време на извънредно положение - 6

Чрез он-лайн подкрепата от учителите за децата продължава развитието на техните уменията и знания с цел покриване на държавните образователни изисквания за възрастовата им група. Това дава спокойствие на педагогическия персонал, че и тази година, въпреки наложителната изолация, заради коронавируса ще изпрати за училище добре подготвени деца за първи клас.

28.04.2020 г.

Уважаеми родители,

Информираме Ви, че в срок до 13.05. ще получите доставка на адрес по схема "Училищен плод" и схема "Училищно мляко". В тази връзка е необходимо Вашето съгласие за доставка до дома Ви. Който не е съгласен да получи доставка на адрес, моля да уведоми учителите на групата си по телефон или в затворената група на лично съобщение в срок до 20.04.2020 г. както и на ел.адрес: zdg.radost@abv.bg

16.04.2020 г.

УКАЗАНИЯ ЗА РАБОТА С ДЕЦАТА ОТ РАЗСТОЯНИЕ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖEНИЕ

1. Учителите извършват подпомагане на децата за придобиване на умения чрез работа с родителите през платформи, приложения, електронна поща или по друг подходящ начин като представят разработени материали, видеа, аудиофайлове и др. с помощта на които чрез игрови ситуации вкъщи децата да развиват логическото мислене, да комуникират, да творят и да поддържат физическа активност;

2. Учителите правят разяснения, отправят препоръки, дават отговори на родителски въпроси, споделят идеи за конструктивна, изобразителна и приложна работа, насочват към дидактични игри, образователни ресурси и допълнителни източници на информация като споделят в затворените групи на фейсбук необходимата информация.

3. Учителите информират родителите за възможности за участие на децата в различни конкурси; отразяват празниците през месеца и отправят предизвикателства за работа с децата;

4. Учителите раздават учебните помагала на родителите, които желаят да работят с децата вкъщи при спазване на противоепидемичните мерки;

5. Психологът на детската градина подкрепя родителите с консултации – телефон за връзка: 089 406 0736 – Инна Минчева

6. Когато в процеса на взаимодействие се използват електронни устройства, не се работи с децата пред екран. Това е възможно само за децата в задължително предучилищно образование и след желание от страна на родителите като престоя на детето пред екрана да не бъде повече от 20-30 минути дневно.

7. Обратната връзка по изпълнението на различните дейности няма задължителен характер и е по желание на родителите, които може да споделят продукти от дейността на децата, отговори на задачи, впечатления и други.

13.04.2020 г.

Участие в 11-тия международен фестивал „Наука на сцената“ в град Кашкайш, Португалия на детска градина Радост“, град Севлиево

Участие в 11-тия международен фестивал „Наука на сцената“ в град Кашкайш, Португалия на детска градина Радост“, град Севлиево - 1 Участие в 11-тия международен фестивал „Наука на сцената“ в град Кашкайш, Португалия на детска градина Радост“, град Севлиево - 2

От 31 октомври до 3-ти ноември 2019 година в град Кашкайш, Потугалия се проведе 11-тия международен фестивал „Наука на сцената“.

Девет български учители, класирани на националното издание на фестивала, взеха участие в международния форум. Сред тях е и Светлана Христова - старши учител в детска градина „Радост“, град Севлиево. Тя представи своя проект „Рециклирай, играй, опознавай или алтернатива на скъпите играчки“ в категория „Наука в ранни години“.

Детска градина „Радост“ участва за четвърти пореден път във фестивала на национално и международно ниво със свои проекти. През 2013 година, учители от тази образователна институция представиха своя първи проект в Слубице, Полша. Той беше обединен под името: „Лабораторията на Декстър“. Чрез него децата получават научни знания чрез експерименти за свойствата на водата и въздуха, и за опазване на природата. През 2015 година, те представиха в Лондон, Англия проекта: „Магията на светлината“. Чрез него децата получават знания за свойствата на светлината чрез различни експерименти. През 2017 година, в Дебрецен, Унгария бе представен проекта: „Еко-градинка“, който дава познания на децата за растителния и животинския свят, и екосъобразния начин на живот.

Всички тези проекти са доказателство, че дори у децата до 7 години може да се събуди интерес към науката чрез подходящи игри и експерименти. На всеки две години форумът „Наука на сцената“ предлага модерни възможности за обмяна на новаторски идеи, свързани с образованието между учители от повече от 30 страни. На практика това е най-големият европейски образователен панаир за преподаватели, а детска градина „Радост“, Севлиево е единствената в България, която представя свои иновативни проекти за работа с деца.

12.11.2019 г.
Писмо-покана до родителите на децата от ДГ "Радост" - Севлиево03.10.2019 г.
Инструкция за провеждане на гласуването и излъчване на представители на родителите в обществения съвет към детска градина "Радост" - Севлиево, ул. "Здравец" 103.10.2019 г.
11.09.2019 г.
Заповед 403 за определяне на заявители по схема "Училищен плод" и схема "Училищно мляко"29.08.2019 г.
Обявление за процедура за набиране на предложения за доставка на продукти по схема "Училищен плод" и схема "Училищно мляко" за 2019-2020, 2020-2021 и 2021-2022 учебни години14.08.2019 г.
Анализ на изследване на равнището на удовлетвореност на родителите от предлаганата в детска градина "Радост" образователна услуга11.06.2018 г.
Обява за общо събрание на 19.04.2018 г.17.04.2018 г.
Брошура Клуб на родителя 1 Брошура Клуб на родителя 212.04.2018 г.

Уважаеми родители,

Информираме Ви, че съгласно изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Севлиево на основание Решение № 983/28.07.2017г. на Административен съд - Габрово и Заповед № 9355/28.07.2017 г. на Директора на детската градина за актуализация на Правилника за дейността на ДГ, депозитните вносни отпадат. В тази връзка е необходимо тези от вас, които имат внесен депозит да предоставят депозитната си вноска и Банкова сметка на лицето, внесло депозита на ЗАС/ДОМАКИН с цел извършване на превод на паричните средства.

Молим Ви в срок до 15.09.2017 г., да ни представите необходимите документи с цел изплащане.

 

Директор:
Цанка Ненчева

01.09.2017 г.